A Toast to Our Independence and Alliance!

July 4, 2016

Ni Marcial Bonifacio

Mga kaibigan at mga kababayan ko, isang tagay ng tagumpay para ating matagal ng kapanalig, ang Estados Unidos, sa pagdiriwang ng kanilang pampulitikang kasarinlan noong ika apat ng Hulyo, 1776 at ang pansarili nating kalayaan noong ika apat ng Hulyo, 1946. Ang ika apat ng Hulyo ay hindi lamang isang araw na tagumpay mula sa pagdanak ng dugo ng ating mga magigiting na kababayan na tumuligsa laban sa koloniyalismo at imperiyalismong pamamahala.

Ito rin ay araw nang hindi maipagkakait nating karapatan sa buhay, kalayaan at sa paghahanap ng kaligayahan na ipinagbubunyi ng kapwa nating pamahalaan. Sa pagdiriwang na ito, gunitain at bigyang pugay natin ang ating mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan at ang mga magigiting nating sundalong patuloy na nagtataguyod ng ating kaligtasan bago ang kanilang sarili.

Philippines Veterans Day

Mabuhay ang mga sundalo! Mabuhay ang ating kalayaan at alliance!

My friends and countrymen, I propose a toast to our oldest ally, the U.S., in celebration of its independence on July 4, 1776 and our own independence on July 4, 1946. July 4th is not only a day we both share in the bloodshed of our brave patriots, who opposed colonial or imperialist governance, it is also the day our unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness were announced on which both our governments are based.  As we celebrate, let us also salute and pay tribute to all those past heroes who have died for our liberty and the current soldiers who continue to put our safety before their own.

Long live the soldiers! Long live our independence and our alliance!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s